Bora Kečić d.o.o.

Projekti

  • {lg_client}: Bora Kečić d.o.o.

  • Jahr: 2014

  • {lg_tools}: HTML5, CSS3, Joomla, Open Source CMS...

  • Idejno rešenje

  • Profesionalni dizajn

  • Višejezični sajt

  • JoomlaLike za projekte: