Korisne prečice na tastaturi
 • standard blog post with image

  Korisne prečice na tastaturi

  Prečice na tastaturi su veoma korisne i povećavaju efikasnost u radu. Kasnije i produktivnost. To znači da, ukoliko želite da imate neku produktivnu funkciju u društvu a ne da prodajete voće na pijacama, učite nove veštine i stičite nova iskustva.

   

  Windows taster  – Otvara Start meni

   

  Windows + E  – Otvara program Windows Explorer  (My Computer)

   

  Alt – u alikacijama pokazuje slova za prečice (za rad bez miša)

   

  Alt + F – otvara meni File (ili Office dugme)

   

  Tab – kretanje unapred kroz opcije (za rad bez miša)

   

  Alt + F4 – zatvara aktivan prozor

   

  Windows + M  – minimizira sve prozore i prikazuje radnu površinu

   

  Windows + R  – otvara Run – za pokretanje aplikacija

   

  Alt + Tab – omogućava prelazak iz jedne otvorene aplikacije u drugu (za rad bez miša)

   

  Ctrl + F – pretraga (važi za većinu aplikacija)

   

  Ctrl + O – otvaranje postojećeg dokumenta (Open)

   

  Ctrl + S – isto što i komanda za čuvanje (Save)

   

  Ctrl + N – otvaranje novog dokumenta (New)

   

  Ctrl + A  – selektuje sve fajlove i foldere

   

  Ctrl + X  – Cut – za premeštanje fajlova i foldera

   

  Ctrl + C  – Copy – za kopiranje fajlova i foldera

   

  Ctrl + V  – Paste – nalepljivanje (u kombinaciji sa Cut i Copy)

   

  PrtSc  – kopira trenutni izgled ekrana u Clipboard (slika se izvlači sa Paste)

   

  Alt + PrtSc  – kopira izgled aktivnog prozora u Clipboard (slika se izvlači sa Paste)

   

  Ctrl + Z  – Undo – poništava poslednju akciju

   

  Ctrl + P  – Otvara dijalog prozor za štampanje

   

  Shift + Delete  – Briše fajlove ili foldere sa diska (preskače se Recycle Bib)

   

  Ctrl + Alt + Delete  – Otvara dijalog prozor Task Manager (koristi za stopiranje nekog programa ili procesa, ili …)

   

  Levi  Alt + Shift – promena kodnog rasporeda na tastaturi (npr. sa engleskog na srpski)

   

  Ctrl + F – pretraživanje teksta

   

  Page Up – pomera kursor za jedan deo ekrana gore

   

  Page Down – pomera kursor za jedan deo ekrana dole

   

  Home – pomera kursor na početak reda

   

  End – pomera kursor na kraj reda

   

  Ctrl + Home – pomera kursor na početak dokumenta

   

  Ctrl + End – pomera kursor na ktaj dokumenta

   

  Ctrl + A – selektuje se ceo tekst

   

  Shift + leva (desna) strelica – selektuje karaktere, jedan po jedan, levo (desno)

   

  Shift + gore (dole) strelica – selektuje linije teksta, jedanu po jedanu, gore (dole)

   

  Shift + Home – selektuje tekst između kursora i početka tekućeg reda

   

  Shift + End – selektuje tekst između kursora i kraja tekućeg reda

   

  Ctrl + B – bold – podebljano

   

  Ctrl + I – italic – iskošeno

   

  Ctrl + U – underline – podvučeno

   

  Ctrl + X  – Cut – isecanje (selektovani deo se briše sa mesta i kopira se u Clipboard)

   

  Ctrl + C  – Copy – kopiranje (selektovani deo osataje na mestu i kopira se u Clipboard)

   

  Ctrl + V  – Paste – nalepljivanje (kopirani deo se iz Clipboard-a nalepljuje)