Programeri zna li vam se broj?
 • standard blog post with image

  Programeri zna li vam se broj?

  Prema nekim podacima u 2018. godini bilo je 23 miliona programera, a očekuje se da će taj broj dostići 26,4 miliona do kraja 2019. i 27,7 miliona do 2023. godine. Prema proračunima IDC-a, u 2018. godini broj programera u svetu porastao je na 22,3 miliona, dok je u 2014. bilo samo 18,5 miliona programera. Broj programera u Evropi prijavljen je na 4,7 miliona u 2016, a u 2018. je dostigao 5,5 miliona. Nemačka ima najveći broj programera - oko 837 000. Velika Britanija i Francuska zaokružuju listu 3 vodeće zemlje sa najvećim brojem Software programera, sa 813 500 i 467 500.

   

  Redovne ankete koje su sproveli Evans Data Corporation, DataUSA i Stack Overflow nude mnogo statističkih podataka za software developer-e . U nastavku se navedene najzanimljivije:

  - Prema kompaniji Evans Data, prosečno starosno doba software developer-a je 36 godina (EMEA regija - 40, Severna Amerika - 39, Latinska Amerika - 35, APAC regija - 34).

  - 27,5% developera u svetu su žene

  - 70,7% software developera i developera aplikacija u SAD zauzimaju muškarci, dok je procenat žena programera 29,3%

  - Prema rezultatima istraživanja Stack Overflow-a iz 2019.godine, skoro 45% profesionalnih programera naučilo je da kodira za manje od 10 godina

  - 76,5% Software developera navelo je da ima diplomu fakulteta

  - 2 miliona programera radi na IoT (Internet of Things) aplikacijama

  - 4 miliona programera (26%) koriste razvojna okruženja na Cloud-u.
   

  Većina programera poznaje najmanje dva ili tri programska jezika. Neki od najkorišćenih programskih jezika su sledeći :

   

  1. JAVA programeri

  Broj Java programera značajno varira. 2003. godine, Java programera je bilo između 1,5 i 3 miliona; 2007. godine, kada je Java postala Open source, ovaj broj je porastao na 6 miliona. Globalno istraživanje razvoja populacije i demografije, koje je sprovela kompanija Evans Data Corporation, objavilo je da je broj Java developera u 2009. godini iznosio 9 miliona, što je Javu učinilo jednim od najčešće korišćenih programskih jezika širom sveta (Izvor: infomory.com).

  Prema kompaniji SlashData, broj Java programera u svetu je u septembru 2018. godine iznosio je 7,1 milion (Izvor: adtmag.com).

  Što se tiče 2019. godine, taj broj bi trebalo da dostigne 7,6 miliona (Izvor: sdnet.com).

   

  2. PHP programeri

   Broj PHP programera je u 2013. godini iznosio 5 miliona, a od septembra 2018. godine  5,5 miliona (Izvor: adtmag.com ).

   

  3. JAVASCRIPT programeri

  Prema istraživanju Stack Overflow-a, “JavaScript je najčešće korišćeni programski jezik na svetu. Čak i Back-end programeri imaju veću verovatnoću da ga koriste više od bilo kog drugog programskog jezika. ”  Najnoviji podaci koje je obezbedio SlashData pokazali su da je u svetu u 2018. godini bilo 10,7 miliona JavaScript programera (Izvor: adtmag.com ).

   

  4. .NET developeri

  Trenutno ne postoji precizan podatak koji gvori koliko ima .NET programera.  Prema istraživanju iz 2004. godine navedeno je da je u svetu bilo oko 6 miliona .NET programera. Danas, prema mnogim pretpostavkama, postoji oko 7-8 miliona .NET programera, a većina njih koristi C#.

   

  5. C ++ programeri

  U 2015. godini bilo je 4,4 miliona C ++ programera. Danas se taj broj neznatno povećao i dostigao je 5,4 miliona (Izvor: adtmag.com).

   

  6. Mobile developeri

  Od 2016. godine broj developer-a mobilnih aplikacija na svetu iznosio je 12 miliona, među kojima je  5,9 miliona Android developera i 2,8 miliona iOS programera (Izvor: evansdata.com). Očekuje se da će taj broj dostići 14 miliona do 2020. godine.

   

  7. Python programeri

  Prema kompaniji SlashData, broj Python programera je iznosio 7 miliona u 2018. godini. Danas, Python se postepeno približava Javi u smislu popularnosti (Izvor: adtmag.com).

   

  8. C # programeri

  Broj C# programera u svetu procenjen je na 6,2 miliona u 2018. godini (Izvor: adtmag.com).