Bora Kečić d.o.o.

Bora Kečić d.o.o.

Projekt

  • Klijent: Bora Kečić d.o.o.

  • Godina: 2014

  • Alati: HTML5, CSS3, Joomla, Open Source CMS...Kompanija koja pruža specišične usluge, shodno tome naš tim je za njih napravio višejezični sajt, profesionalnog dizajna uz upotrebu Joomla i Open Source CMS sistema.  • Idejno rešenje

  • Profesionalni dizajn

  • Višejezični sajt

  • JoomlaLike: