ST. Nicolas School Beograd

ST. Nicolas School Beograd
Klijent koji ima misuju da nas sve nauči plemenitoj veštini poznavanja što više stranih jezika, tako da je naš tim uz njihove kreativne ideje napravio jedan moderan sajt, jednostavan za korišćenje i lako prilagodiv svim uređajima, uz upotrebu  Joomla i Open Source CMS sistema.

Projekt

  • Klijent: ST. Nicolas School Beograd

  • Godina: 2017

  • Alati: HTML5, CSS3, Joomla, Open Source CMS...Klijent koji ima misuju da nas sve nauči plemenitoj veštini poznavanja što više stranih jezika, tako da je naš tim uz njihove kreativne ideje napravio jedan moderan sajt, jednostavan za korišćenje i lako prilagodiv svim uređajima, uz upotrebu Joomla i Open Source CMS sistema.  • Idejno rešenje

  • Profesionalni dizajn

  • Responsive dizajn

  • JoomlaLike: