CMS web sajt

CMS web sajt

Izrada sajta Beograd - WebBox, CMS web sajt (Content Management System) je sistem koji omogućava organizaciju, kontrolu i upravljanje nad velikim i izmenljivim grupama web materijala, u koje spadaju dokumenti, slike i drugi multimedijalni sadržaji. Za razliku od statičkih prezentacija, internet prezentacije, bazirane na nekom od CMS sistema, omogućavaju lake izmene i nadgledanje velike količine podataka poštujući vremenski sled događaja. To je moguće zahvaljujući bazi ili bazama podataka u koje se smešta celokupni sadržaj prezentacije, a za čije upravljanje nije potrebno napredno znanje već osnovno upoznavanje sa jednostavnim interfejsom za administraciju koje poseduju CMS aplikacije. CMS zahteva specijalni klijent - softver za editovanje i konstruisanje sadržaja i artikala. Koristi se i za arhiviranje dokumentacije za organizacije, uključujući uputstva, tehničku dokumentaciju, prodajne kataloge…

Kreativne <span>ideje</span>

Kreativne ideje

Pružamo nove načine prikazivanja sadržaja!

Razvoj <span>projekta</span>

Razvoj projekta

Moderan dizajn, čist i lak kod!

Kreativne <span>ideje</span>

Podrška 24/7

Mi smo tu zbog vas 24/7 putem mail-a, tel. 10-16h.

Ključne prednosti CMS sistema su:

 • Automatizovani šabloni: praveći standardne vizuelne šablone imamo mogućnost da ih automatski dodelimo svom postojećem sadržaju, kao i sadržaju koji će se tek unositi. Buduće izmene u vizulenom izgledu prezentacije ne utiču na postojeći sadržaj i brzo i lako se mogu izvršiti.
 • Jednostavna izmena sadržaja: s obzirom da je sada Vaš sadržaj odvojen od samog vizuelnog izgleda prezentacije, svaka promena sadržaja prezentacije postaje izuzetno laka i brza, bez zahteva za posebnim znanjima i iskustvom.
 • Setovi za nadogradnju: gotovo sve prezentacije bazirane na CMS-u imaju mogućnost nadogradnje različitim modulima i plug in dodacima koji se mogu integrisati u prezentaciju u bilo kom trenutku.
 • Praćenje standarda: i nakon puštanja u rad, CMS može da se ažurira i na taj način prilagodi novouspostavljenim standardima.
 • Upravljanje u hodu: različiti nivoi upravljanja u CMS-u pružaju priliku da se više ljudi uključi u izradu, proveru i objavljivanje određenog sadržaja. CMS ima zadatak da omogući da se taj posao obavi paralelno i da se time pojednostavi procedura i uštedi dragoceno vreme.
 • Potpuno upravljanje dokumentima: CMS rešenja uvek pružaju mogućnost potpunog upravljanja životnog ciklusa jednog dokumenta od početnog vremena njegovog kreiranja, do revizija, objavljivanja, arhiviranja i na kraju uništavanja.

"Naša misija je pružanje najkvalitetnije veb rešenja po pristupačnim cenama, uz brzu isporuku i odlične usluge klijentima."

{caption}

Ekstenzije su podeljene u tri osnovne grupe:

Komponente su programske celine koje odrađuju određeni zadatak i obično su povezane sa pojedinim delovima CMS-a tako da čitaju podatke iz njenih tabela i koriste ih u svom radu.
Moduli su delovi programa koji omogućavaju prikaz na određenoj poziciji web stranice, mogu se premeštati, npr. glavni meni, baneri, anketa i sl.
Pluginovi (poveznice) su oni delovi programa koji se ne vide, oni rade u pozadini.

CMS izrada sajta predstavlja kompletno rešenje kako za korporacijske sajtove tako i za jednostavne lične prezentacije. Samo neke od mogućnosti su:

 • Korišćenje bilo kojeg HTML dizajna
 • Brza implementacija
 • Podrška za višestruke autore sadržaja
 • WYSIWYG (What You See Is What You Get) Web interfejs za urednike
 • Odobravanje sadržaja pre objavljivanja
 • Početak i završetak objavljivanja sadržaja na unapred zadati datum
 • Unos statičnog (nekategorizovanog) sadržaja
 • Arhiviranje starijih sadržaja uz mogućnost dearhiviranja
 • Mogućnost ocenjivanja sadržaja
 • Učitavanje eksternih stranica uz pomoć Wrapper komponente
 • Podrška za vizuelne editore
 • Upload slika za jednostavno korišćenje na sajtu
 • Organizacija sadržaja u sekcije i kategorije
 • URL format pogodan za pretraživače
 • Napredni administrativni panel
 • Podrška za višestruke administratore i/ili moderatore
 • Grupisanje korisnika po pristupnom nivou
 • Višejezičnost CMS-a dodavanjem kompatibilnih modula i komponenti